<< Schedule for Fri Aug 17, 2018 - Thu Aug 23, 2018 >>
Fri Aug 17, 2018
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Heated Vinyasa Flow
8:00 am - 9:15 am Heated Vinyasa Flow
12:00 pm - 1:00 pm Heated Vinyasa Flow
6:15 pm - 7:15 pm SPA Yoga Sign Up

Sat Aug 18, 2018
Class
Instructor
8:00 am - 9:00 am Pilates Fusion Sign Up
9:30 am - 10:45 am Heated Vinyasa Flow Level II/III Sign Up
11:00 am - 12:00 pm Prenatal Yoga Sign Up

Sun Aug 19, 2018
Class
Instructor
8:00 am - 9:00 am Level I Vinyasa Flow Sign Up
9:30 am - 10:45 am Warm Vinyasa Flow Sign Up
11:00 am - 12:00 pm Baby Goat Yoga Sign Up
6:00 pm - 7:00 pm Heated Vinyasa Flow
Class Cancelled

Mon Aug 20, 2018
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Heated Vinyasa Flow Sign Up
8:15 am - 9:15 am Warm Vinyasa Flow Sign Up
9:30 am - 10:30 am Yin Yoga Sign Up
12:00 pm - 1:00 pm Heated Vinyasa Flow Sign Up
6:30 pm - 7:15 pm Barre Express Sign Up
7:30 pm - 8:45 pm Heated Vinyasa Flow Sign Up

Tue Aug 21, 2018
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Heated Vinyasa Flow Sign Up
8:30 am - 9:30 am Warm Vinyasa Flow Sign Up
9:45 am - 10:45 am Heated Vinyasa Flow Sign Up
12:00 pm - 1:00 pm Heated Vinyasa Flow Sign Up
3:45 pm - 4:45 pm Aerial Yoga ages 10 and up Sign Up
5:00 pm - 6:00 pm Slow Flow Sign Up
6:15 pm - 7:15 pm Intro to Aerial Yoga Sign Up
7:30 pm - 8:30 pm Pilates Fusion Sign Up

Wed Aug 22, 2018
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Heated Vinyasa Flow Sign Up
8:00 am - 9:00 am Yin and Flow Sign Up
9:30 am - 11:30 am Mindful Yoga and Meditation Sign Up
12:00 pm - 1:00 pm Heated Vinyasa Flow Sign Up
4:30 pm - 5:30 pm Pilates/Barre Sign Up
6:00 pm - 7:00 pm Heated Vinyasa Flow Sign Up
7:30 pm - 8:30 pm Zumba Sign Up

Thu Aug 23, 2018
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Yin Yoga Sign Up
8:30 am - 9:30 am Warm Vinyasa Flow Sign Up
9:45 am - 10:45 am Slow Flow Sign Up
12:00 pm - 1:00 pm Heated Vinyasa Flow Sign Up
4:00 pm - 5:00 pm Pilates Sculpt Sign Up
6:00 pm - 7:00 pm Heated Vinyasa Flow Sign Up
7:15 pm - 8:30 pm Mindful Yin Yoga Sign Up